In English

About YARN

Относно Ярн

Този проект цели да даде възможност на българските млади хора да покажат как изглежда света през техните очи. Темите, засегнати в историите на учениците, разказват за проблемите свързани с глобализацията, идентичността и политиката на ежедневието в след социалистическото време и как това се отразява на младежта, родена след 1989 година.

Всички интервюирани са имали възможността да учат английски език в специализирани езикови училища – фактът, че техният живот може да бъде разказан на английски език, с техните възприятия и по техен собствен начин, е свързан към тяхното определно място в историята и отваря въпроси за съвременния живот в България и отвъд. При приготвянето и редактирането на тези интервюта забелязахме три теми, които улесниха работата ни: какво е било миналото за учениците, какво обзема съзнанието им днес и какви са стремежите им за в бъдеще. Това, разбира се, не изчерпва всички възможни въпроси и теми засегнати в Ярн. Записаните преживявания имат за цел да инициират дискусия и да разширят рамките през които странични хора (чужденци) виждат и оценяват България.

Ярн не се състои в цялостно изучаване на българската младеж. Гласовете на някои ученици са чути повече от на други, други пък въобще не са представени. Всички интервюта са редактирани, някои по-забележимо. Редакциите са опит за преодоляване на неизбежните трудности в разбирането, които се появяват при дълги, неструктурирани интервюта с ученици, за които английският език е втори чужд. Интервюираните имаха възможност да изберат дали историите им да бъдат публикувани под псевдоним, въпреки че някои избраха да бъдат представени с техните истински имена. Докато работехме към изграждането на една цялостна история от всички отделни, и все пак дълбоко преплетени преживявания, се опитахме да запазим значението и това, което интервюираните първоначално са имали в предвид.

Чувстваме, че заедно индивидуалните истории разказват една по-голяма история – история, която едновременно се изгражда и е изградена от възможността да говорим и да бъдем чути.

---

Този уебсайт е развит и издаден от Дина Ференбахер и Кейт Мели.

Уеб дизайнът е създаден от Иван Домузчиев и Пат Ханън с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания".

Създатели на Ярн са Дена Ференбахер, Кейт Мели и Хилари Траф. Интервютата са проведени по отделно през 2010-2011 г., по време на Фулбрайт програмата за асистенти по английски език.

Специални благодарности на Фулбрайт, Юлия Стефанова, Рада Кънева, Мария Костова и всички наши ученици, колеги и приятели, които ни помогнаха в това начинание, както и на Мирослав Нанковски за превода.

За повече информация: yarn.bulgaria@gmail.com

Disclaimer: This is not an official Department of State website, and the views and information presented are our own and do not represent the Fulbright Program or the U.S. Department of State.